Sobre DDDARQ


Què és?

DDDARQ és una plataforma de divulgació i recerca en marxa, sorgida del projecte de recerca “Arquitectura catalana contemporània: noves temptatives en l’àmbit de la crítica i la divulgació. Documents, formats, casos”, desenvolupat a partir de l’any 2014 per l’arquitecte i investigador Ivan Alcázar Serrat, amb el suport d’una Beca per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

  • Reportatges multimedia d’arquitectura: processos de treball de despatxos d’arquitectura i anàlisi pluridisciplinari i polièdric de projectes arquitectònics
  • Proposta de nous formats de crítica i divulgació
  • Recull de reflexions sobre els reptes de la pràctica i la teoria de l’arquitectura
  • Recerca sobre el tractament de l’arquitectura en els nous mitjans

Equip de treball:

  • Ivan Alcázar Serrat (recerca, textos, coordinació del projecte)
  • Roger Lapuente (audiovisuals)
  • Maria Alcázar (audiovisuals)
  • Bertran Escolà (disseny web)

Contacte:

docus24@gmail.com