Workshops-cap-6 Simpson Lee House. Glenn Murcutt. Workshop House In-Site

Les cases en el seu lloc

Workshops: Flores i Prats Arquitectes

L’exercici “House In-Site”, realitzat al llarg de nou dies d’agost del 2007 a la University of New South Wales de Sidney, anima els estudiants a recollir impressions, mitjançant el dibuix, d’algunes cases que els seus propis autors els mostren i expliquen in situ. Es tracta de la Lovett Bay House (obra de Richard Leplastier), la Rose Seidler House (d’Harry Seidler), la Five Dock House (de Neeson Murcutt Architects) i la Simpson Lee House en Mount Wilson (de Glenn Murcutt). En una segona part de l’exercici, els estudiants han d’imaginar un canvi d’emplaçament de la casa escollida, amb la finalitat de ressituar-la en el lloc d’alguna altra de les cases de l’exercici. Com influeix el (nou) lloc en el projecte? Necessiten aquest o aquell ser transformats, condicionats, reproposats, per a una millor adaptació? Els dibuixos a llapis, en fulls DIN A1 i escala 1/200 (ara, amb l’ajuda d’esquadra), i les maquetes fetes amb fusta de balsa, serveixen a cada participant per comprovar la validesa i la claredat dels seus dibuixos, realitzats en el seu primer contacte “in-site” amb les arquitectures. També serveixen per detectar i reproposar en cada cas les relacions entre arquitectura i lloc, en una sèrie de projectes que aparentment estaven caracteritzats per una forta vinculació entre la construcció i el context immediat. Al final de l’exercici, s’han constatat i portat a la pràctica les idees de Glenn Murcutt respecte el paper que exerceix el dibuix d’arquitectura. Com va dir Murcutt en una ocasió: “Se’ns diu que el més important en arquitectura és la creativitat. Doncs bé, jo no hi estic d’acord. Crec que el procés creatiu porta al descobriment, i que és aquest descobriment el veritablement important. Suggereixo que tota obra d’arquitectura -contràriament al que ocorre amb una mercaderia- té el potencial de ser descoberta, i per a tal cosa el dibuix n’és la clau” (1).


Notes i referències:

  1. Entrevista a Glenn Murcutt. Architectural Record. Volum 197, número 5.Maig 2009