Workshops-cap-7 Workshop “On Lorenzetti’s paintings”. Arxiu Flores i Prats

La muralla i el sargit

Workshops: Flores i Prats Arquitectes

“On Lorenzetti’s paintings” és una “charette” d’inici de curs realitzada a l’octubre del 2008 a la Universitat de Newcastle, Regne Unit. Es tracta d’un exercici en el qual es duen a terme les tres exploracions (cultural, dels mitjans gràfics, espacial) pròpies de les propostes pedagògiques dels arquitectes Flores i Prats. Aquestes exploracions no són enteses com a diferents fases d’una labor, sinó que més aviat es desenvolupen conjuntament i al mateix temps. El material de partida en aquesta ocasió és “El bon i el mal govern i els seus efectes a la ciutat i en el camp” (1338-1339), el fresc d’Ambrogio Lorenzetti que es troba en els murs del Palazzo Pubblico de Siena. Altres obres de pintors sieneses de la mateixa època, com Pietro Lorenzetti o Simone Martini, serveixen igualment com a referents, en il·lustrar també parts de ciutats, o la part de transició i les relacions entre la ciutat i el camp.

L’enunciat d'”On Lorenzetti’s paintings” demana als estudiants observar amb atenció “la densitat i compacitat de la ciutat, l’amplària dels carrers i dels passatges, les característiques dels establiments que donen al mur divisori, amb la finalitat de descriure els patrons urbans”, així com el “paisatge extramurs, la topografia, els diferents tipus de camps conreats, els camins i les sendes entre els camps” (1), la muralla amb les seves reculades i els seus detalls arquitectònics. Primer, els estudiants han de dibuixar detalladament, a partir de l’observació del fresc, una planta i una secció d’aquesta ciutat pintada. En aquesta fase de l’exercici, les inexactituds i dislocacions en els usos de la perspectiva per part de Lorenzetti (escala i profunditat de camp sense fixar, imatge arcaitzant amb variacions aleatòries de les grandàries dels elements i les figures), ofereixen un marge de llibertat interpretativa als estudiants. L’escala, les diferents escales d’allò representat, són preses no com a restricció sinó com a referència flexible. La paleta de colors de la pintura, que ha de ser traslladada als seus dibuixos, ajuda a destacar una meitat del fresc de l’altra: tons siena i vermellosos en la part urbana, tons grocs i verds en la part del camp. El següent pas que ha de realitzar l’estudiant en l’exercici és imaginar que la muralla pintada en el fresc desapareix, completa o parcialment. Finalment, es tractarà que l’estudiant proposi un “sargit” per a la nova situació: un projecte que resolgui la nova transició entre la ciutat i el camp. Al llarg del taller, de la pintura es passa al dibuix, d’aquest al collage (amb fragments de la pintura i dels dibuixos), i del collage a la maqueta. La situació entre àmbits és la que es van trobar els propis arquitectes en el seu projecte d’edifici residencial a Terrassa (2004-2011): també allà el projecte se situava en un nou barri a la frontera entre els carrers de Torressana i el Parc de Torrebonica.


Notes i referències:

  1. Ricardo Flores i Eva Prats. “On Ambroggio Lorenzetti’s The Effects on the Good Government at the City and the Countryside”. Text de presentació de l’exercici. Newcastle, 2008