collage-city-cap Colin Rowe and Fred Koetter

Fragments

Referents que són eines per llegir, pensar i crear


La conjunció del fons que la ciutat tradicional consolida, com un teixit o una fàbrica, i la figura que emergeix en les propostes de la ciutat moderna, eren un dels puntals del text de Colin Rowe Collage City (Cambridge: MIT Press, 1978, amb Fred Koetter). Aquí, l’anàlisi es feia partint de les bases del Warburg Institute, de les tesis de Wölfflin (pur visualisme) i de Riegl (formalisme, espacialitat), i negava i s’escapava de la dualitat formada per l’abstracte i el científic de l’idealisme (que segons Rowe era conflictiu quan es confrontava amb el que és específic), tant com de l'”empirisme concret i pretesament populista” (del Pop als processos participatius). I bé: si per a Rowe les grans interpretacions i les utopies no són vàlides, sí que ho és un mètode tant d’anàlisi com de projectació basat en el fons-figura, que fa conviure de manera heterodoxa i inesperada modernitat i tradició, i la “ciutat de col·lisió” o ciutat collage, on hi són veïns teixits en col·lisió i fragments intersticials, trossos de projectes, traces de formes i de propostes urbanes. A l’assaig Rowe es pregunta: “…si la única salida ha de buscarse en una colisión de intereses, en un debate permanente de puntos opuestos, entonces, ¿por qué no puede aceptarse esta condición dialéctica en la teoría tanto como lo es en la práctica?”. La importància de l’assaig de Rowe, en l’àmbit dels arquitectes i urbanistes en exercici a la ciutat de Barcelona, és fins i tot major que en altres àmbits, doncs tant el contextualisme, com la recuperació de certs elements de la ciutat tradicional, com sobretot l’abandonament d’abstraccions per tal d’abraçar el treball amb el fragment real, i l’acceptació de l’existència del conflicte, la col·lisió (física, metafòrica, social) i la necessitat del pacte i la reinvenció entre formes i teixits dialogants, van configurar part de les propostes d’un dels llibres fundacionals de l’urbanisme barceloní de la democràcia, la Reconstrucció de Barcelona d’Oriol Bohigas (Barcelona: Edicions 62, 1985).

Collage city
Collage city