idensitat-cap Idensitat

Art-territori-societat


Una part de la ciutat molt poc urbana; un fragment urbà en stand-by; un racó fracassat per l’amuntegament de plans urbans, per la desídia política, per les mancances de recursos, per la mala planificació a curt i a llarg termini: tot això és un “Espai Zombi“, que és també el nom d’una de les línies de treball d’ID Barri/Observatori. Guillermo Cruz, Gaspar Maza i Francesc Magrinyà, autors d’un documental sobre el tema, proposen una caminada per Gorg, a Badalona. És només un exemple, perquè la “zombificació” de l’espai urbà també es dóna al Besòs, a les cases desnonades, o als espais replicats del Model Barcelona. L’aproximació al problema i al fet urbà es pot fer a través d’una ruta comentada, al llarg d’un matí de dissabte, de la mà de Magrinyà i de l’historiador local Emili Ferrando, amb parades en aquest cas als punts crítics o nodals (del canal al port esportiu, de l’Associació de veïns al pavelló de La Penya), converses en alguna de les parades amb gent del barri, com Teresa Vinuesa (la presidenta de l’AV Gorg Mar) i Miguel A. Fornies (Cap de premsa del Joventut de Badalona), per continuar la ruta fins a un restaurant xinès (a la zona de venda a l’engrós, Merca-China), on es projecta el document audiovisual “Sin noticias de Gorg”. Idensitat neix el 1999 a Calaf (Anoia), en un certamen que duia per títol Art Públic Calaf, i d’allà va sorgir i es va anar transformant en una convocatòria per a artistes on els processos de treball, el treball de camp en el context, i la implicació amb les dinàmiques socials del lloc anaven prenent més i més importància, substituint el treball solitari de l’artista pel treball col·laboratiu, l’objecte pel projecte, i l’art autoreferencial per una concepció de la cultura i l’art en l’espai públic com a eina de resolució de conflictes o de millora de mancances (socials, infraestructurals, antropològiques). Aquest lloc s’organitza a la xarxa amb una primera portada on es pengen els posts de projectes en progrés, dos capítols principals (ID Barri i ID LAB) amb els subcapítols corresponents a projectes actuals, una secció de publicacions que mostra la producció de documents, com Art, Experiències i Territoris en Procés, Idensitat 2008, i Ciutats, barris i pràctiques artístiques.

Idensitat
Idensitat