Workshops-cap-8 San jeroni al seu estudi. Antonello da Messina

Allotjar un nou espai, reprojectar una mansió

Workshops: Flores i Prats Arquitectes

Espais dins d’espais

“En aquest exercici hi ha una premissa implícita: alguns dels edificis públics de la ciutat són massa grans, contenen un excés d’espai… Quina és la mesura d’aquests edificis? A quina unitat de mesura es refereixen aquests edificis?”. Aquest és el tema de l’exercici “Study Room”, que planteja una intervenció en el Sidney Town Hall (John H. Willson, 1868). El taller va ser dut a terme al març de 2003, a la Sydney University School of Architecture. Proposa la inserció d’un petit estudi en algun lloc a escollir de l’interior de l’edifici existent, una arquitectura acollida en una altra arquitectura major, i per a això s’agafen com a referència la pintura d’Antonello da Messina, “Sant Gerónimo en el seu estudi” (1474-75), o el museu de Scarpa a Castelvecchio (1954-67), entre altres. El taller ofereix, al seu terme, una gran varietat de solucions entre els diferents propostes dels estudiants: càpsules-estudi de superfícies de cristall, que pengen del sostre sobre les escales i desapareixen del context gràcies als reflexos; espais que apareixen sota l’arc d’un pont que connecta l’ajuntament i la presó; volums instal·lats en racons ocults, com si es tractés de coves darrera els espais principals, aprofitant els replecs deguts a les concavitats i les convexitats de l’edifici…

Transformar els interiors

Una altra exploració espacial és la que es va dur a terme en el taller “Changing Spaces” (agost de 2007, Faculty of the Built Environment de la University of New South Wales de Sydney). Es tracta en aquest cas d’un treball sobre l’Elizabeth Bay House (1835-39), situada a la Onslow Avenue de Sydney. Una obra de l’arquitecte John Verge (1782-1961), i un dels exemples més coneguts d’arquitectura colonial en “Regency style”. El programa de l’exercici planteja una situació fictícia de partida, que emmarca la transformació de l’arquitectura de Verge: es proposa imaginar que la parella resident a la citada casa decideix divorciar-se, però continua vivint en l’immoble amb els seus tres fills. L’estudiant ha de projectar la transformació de la casa amb la finalitat de dividir-la en dues zones diferenciades, on viuran els excònjuges per separat, i amb una zona intermèdia per als nens. La geometria clara i amb parts clarament diferenciades de la casa original es transforma segons la nova situació i estructura familiar, el jardí ha de ser reformat i ampliat, i l’estudiant ha de prendre una sèrie de decisions en el procés de projectar que troben el seu moment més delicat a l’àrea del saló el·líptic central de la casa, amb l’escala monumental d’accés al primer pis i la llanterna i la cúpula sobre aquest espai característic. Per dur-ho a terme, l’enunciat de l’exercici d’aquest taller (de set dies de durada) fixa rigorosament el material amb el que cal treballar: dibuixos i perspectives realitzats al llarg de la visita a la casa; dibuix a mà en paper transparent de grandària DIN A1, amb escales diferents per a la casa i l’entorn (1/200, 1/100); dibuixos finals del projecte (1/100, 1/50); maqueta del projecte (1/100); i tres perspectives.